Contact

Laurenshoeve
Poelstraat 3
5371 KJ Dieden Ravenstein

Tel: 0486-412166
Fax: 0486-415326


Dieden is een dorp in de gemeente Oss in de provincie Noord-Brabant en was tot 1810 een zelfstandige gemeente. In 1810 is het met de gemeente Demen en Langel gefuseerd, waarna de gemeente Dieden, Demen en Langel ontstond. Dieden was de hoofdplaats van deze gemeente. In 1923 ging deze gemeente op in de gemeente Ravenstein, die op zijn beurt op 1 januari 2003 opging in de gemeente Oss. Rond 1300 wordt Dieden al genoemd, toen het deel uitmaakte van het Land van Herpen. Het Land van Herpen was het land in het oosten van Maasland. Later is het Land van Ravenstein gaan heten. De schrijfwijze van de naam van het dorp is in de loop der tijd een aantal keren veranderd. Zo schreef men vroeger Dichden, Diechden, Diegden en zelfs Dieten. De naam is een samenvoeging van dic (dijk) en den (een bewoonbare plaats). De naam betekent dus eigenlijk: bewoonbare plaats aan de dijk. Dieden was een eigen heerlijkheid. Deze heerlijkheid hoorde bij het Land van Maas en Waal in de provincie Gelderland. Rond 1875 werd het kasteel in Dieden afgebroken. Van dit kasteel zijn in het landschap nog steeds de overblijfselen zichtbaar. De grachten, het bruggenhoofd, een veeschuur en een gedeelte van het koetshuis zijn overgebleven van het kasteel.